کارت ویزیت سندی و سندی پلاست

این نوع کارت ویزیت برای اولین باز توسط مجموعه زیست گرافیک ارائه می گردد.

به صورت دو رو چاپ شده و از انعطاف و مقاومت فوق العاده ای برخوردار بوده و بافت منحصر به فرد آن بسیار جذاب می باشد.

این نوع کارت برای افرادی که به دنبال یک کارت ویزیت خاص می باشند بسیار مناسب است.

کارت ویزیت سندی پلاست و سندی (ماسه ای)در سه تیراژ ۱۰۰ ، ۲۵۰ و ۵۰۰ عدد قابل تولید است.

ابعاد ۹*۶

تیراژ ۱۰۰ عدد         ۲۵۰عدد             ۵۰۰عدد

زمان تحویل با توجه به تیراژ دلخواد ۴۸ ساعته تا ۷ روز کاری

Visit Us On Instagram