طراحی آرم

امروزه وجود لوگو (لوگوتايپ، مارك، نشانه، آرم، علامت تجاری) برای هویت بخشیدن به برندها امری ضروری به شمار می آید. یک لوگوی خوب نه تنها برندها و نوع فعالیت آنها را متمایز می کند بلکه نخستین و قدرتمندترین رابط بین آن برند و مخاطبینش می باشد. لوگوها عناصر دیداری اند كه بصورت قابل توجهی می توانند شركتها، كالاها و یا خدمات آنها را معرفی کنند. علاوه بر این، لوگوها بیانگر سودی که مخاطبین با استفاده از برند بدست می آورند نیز می باشند. لوگوها کلید راهبری ایده های مارکتینگ و گسترش بازارهای هدف برندها تلقی می شوند؛ چیزیکه مشخص می کند برندها چه جایگاهی در بین مشتریانشان دارند.

 

Visit Us On Instagram